IPM

IPM, Integrated Pest Management, of geïntegreerde ongediertepreventie, houdt in dat men alle beschikbare preventietechnieken afweegt en maatregelen toepast om de ontwikkeling van plagen tegen te gaan met minimaal gebruik van pesticiden en andere technieken die een gevaar vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu.