HACCP

We kiezen voor een efficiënte en ecologische benadering, een maximale bestrijding met een minimaal risico voor mens, gebouw en milieu. Onze aanpak is niet eenmalig, maar een serie evaluaties, beslissingen en controles geïntegreerd in 4 stappen:

1. Inspectie

Een grondige inspectie is noodzakelijk om:

  • de soort plaag te identificeren;
  • een overzicht te krijgen van de omvang;
  • over te gaan tot een juiste behandeling;

EXIT Ongedierte brengt zijn bevindingen in kaart en overloopt zijn bestrijdingsplan samen met u. Hierbij is er steeds een keuze tussen chemische en niet-chemische middelen of een combinatie van beide.

2. Bestrijding

Na een grondige inspectie volgt een efficiënte bestrijding waarbij we de overeengekomen bestrijdingsmaatregelen treffen. In het bestrijdingsplan noteren we alle gebruikte materialen en de plek waar deze geplaatst zijn. U ontvangt een verslag van alle werkzaamheden en de bijhorende veiligheidsinformatiebladen, de zogenaamde Material Safety Data Sheets of MSDS.

3. Preventie

EXIT Ongedierte inspecteert bedreigingen in en rond het gebouw (vuilnisbakken, aanwezigheid van water, lekkages, etc.) en geeft vrijblijvend tips om overlast in de toekomst te voorkomen. Zo blijft uw huis of bedrijf ook in de toekomst vrij van ongedierte.

4. Evaluatie en Opvolging

Samen met u overlopen we het bestrijdingsplan en de bekomen resultaten. We bekijken of opvolging en regelmatige inspectie nodig is. EXIT Pest Management houdt de vinger aan de pols en zorgt voor een ongeziene service.